View towards the Seaward Kaikoura Mountains.


BACK